Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Begona Feijoo Farina v Bratislave – 23. Týždeň talianskeho jazyka vo svete

feijoo-farina

V rámci 23. Týždňa talianskeho jazyka vo svete predstaví v Bratislave svoj najnovší román Per una fetta di mela secca (Za kúsok sušeného jablka) spisovateľka Begoña Feijoo Fariña (Vydavateľstvo Gabriele Capelli editore).

Hlavná predstaviteľka románu rozpráva fiktívny príbeh z prostredia Švajčiarska, kde sa v štyridsiatych až sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia uplatňovalo štátom uznané pravidlo o umiestňovaní detí a mladistvých  z chudobných či neistých rodinných pomerov do ústavov alebo roľníckych rodín proti vôli dotknutých osôb. Román získal zvláštnu cenu poroty v literárnej súťaži Premio Stresa di Narrativa 2021.

Begoña Feijoo Fariña sa narodila v Španielsku, žije vo Val Poschiavo, talianskej oblasti Švajčiarska, kam sa jej rodina presťahovala, keď mala 12 rokov. Ako spisovateľka si zvolila za svoj jazyk taliančinu.

Týždeň talianskeho jazyka vo svet sa koná od roku 2001 a v priebehu rokov sa toto podujatie zaradilo medzi najvýznamnejšie iniciatívy na oslavu talianskeho jazyka v medzinárodnom meradle. Od svojho vzniku sa podujatie koná pod záštitou talianskeho prezidenta. Organizuje ho diplomaticko-konzulárna sieť a Talianske kultúrne inštitúty v spolupráci s mnohými inštitucionálnymi partnermi, medzi ktoré sa radí aj Vláda Švajčiarskej konfederácie.

Podujatie sa uskutoční v talianskom jazyku. Moderuje a tlmočí Alexandra Lenzi Kučmová.
Úryvok z knihy prečíta Lucia Hurajová.