Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

Špecializované kurzy

Predstavujeme Vám naše špecializované kurzy. Nie všetky sú aktívne. Informácie o aktuálnej ponuke nájdete tu.

UPEVŇOVACÍ KURZ (CORSO DI RIPASSO) A1 / A2 / B1 / B2:
Je pre vás tempo štandardného kurzu prirýchle?
Chceli by ste si vydýchnuť a zvoľniť? Potom je tento kurz určený práve vám!
Hravým a komunikačným spôsobom si v ňom zhrniete a upevníte nadobudnuté znalosti.

KURZ TALIANSKEJ KINEMATOGRAFIE (L’ITALIA NEL CINEMA) B2, C1
Kurz je určený pre milovníkov talianskeho filmu i pre tých, ktorí ho chcú spoznať. Prebieha interaktívnou formou. Lektor uvádza jednotlivé témy sprievodným komentárom, ukážkami kľúčových scén, analýzou dialógov a rôznymi aktivitami na porozumenie a rozšírenie slovnej zásoby.

KONVERZÁCIE  (CONVERSAZIONE DI ATTUALITÀ)  B2:
Máte pocit, že práve rozprávanie v talianskom jazyku nie je vašou najsilnejšou stránkou? Chcete nadobudnúť väčšiu istotu v ústnom prejave a rozvíjať vaše komunikačné zručnosti? Tento kurz vám ponúka jedinečnú možnosť hlbšie sa ponoriť do jazyka a kultúry Talianska, poklebetiť si na najrozličnejšie horúce témy, rozšíriť si slovnú zásobu a zdokonaliť si svoj ústny prejav a komunikačné zručnosti.

KURZ KREATÍVNEHO PÍSANIA  (CORSO DI SCRITTURA CREATIVA)  B2, C1 
Kurz ponúka osvojenie si teoretických a praktických základov potrebných na zvládnutie testov v talianskom jazyku. Pod týmto termínom rozumieme akékoľvek písané slovo (príbeh, novinový článok) akéhokoľvek rozsahu (krátka reklama, dlhý román) a na rôzne témy. Určené všetkým, čo si chcú zdokonaliť svoje písomné vyjadrovacie schopnosti.

OBCHODNÁ TALIANČINA (ITALIANO AZIENDALE) B2
Využívate na pracovisku taliansky jazyk, prípadne sa zaujímate o prácu, kde by ste ho mohli využiť? Potrebujete sa cítiť istí v odbornej terminológii, úradnom styku, formálnej komunikácii? Poďte si s nami precvičiť prípravu na pohovory, komunikáciu s klientami, či firemnú korešpondenciu.)

ZDOKONAĽOVACIE KURZY  (CORSI DI PERFEZIONAMENTO) C1:
Učíte sa taliančinu roky a máte pocit, že sa neviete posunúť na vyššiu úroveň? Chýba vám vo vašom vyjadrovaní zručnosť a presnosť?
Poďte si zlepšiť taliančinu vo všetkých dôležitých zložkách (ústny prejav, čítanie a počúvanie s porozumením, písanie).
Po prvý krát sa máte možnosť oprieť o kvalitný učebný materiál na úrovni C1 (Nuovo Espresso 5; Alma Edizioni – 1-10 lekcia).

PREKLADATEĽSKÝ KURZ (CORSO DI TRADUZIONE) C1, C2:
Kurz spočíva v analýze a následnom preklade článkov vybraných zo slovenských denníkov a časopisov do taliančiny (náročnosť textov je prispôsobená jazykovej úrovni účastníkov kurzu). Zvláštna pozornosť sa venuje porovnávaniu najvýraznejších rozdielov v štruktúrach oboch jazykov, so zvláštnym dôrazom na postavenie jednotlivých vetných členov v taliančine (postavenie podmetu, slovesa, príslovky, prídavného mena) v porovnaní so slovenčinou.

PRÍPRAVNÝ KURZ NA SKÚŠKU CILS B2, C1
Cieľom kurzu je pripraviť účastníka na zvládnutie skúšky CILS po formálnej i obsahovej stránke tak, aby si postupne osvojil štruktúru úloh, porozumel zadaniam a zdokonalil si všetky štyri jazykové zručnosti, ktorých úroveň sa overuje.
Zápis na prípravný kurz nie je automatickým zápisom aj na skúšku. Podmienky a prihlášku na skúšku nájdete tu.

KURZ LITERÁRNY KLUB (LIBRISSIMO) B2, C1
Radi čítate? Chcete sa dozvedieť viac o zaujímavých dielach talianskej literatúry, rozšíriť si slovnú zásobu, učiť sa a kultivovať svoj jazyk a podeliť sa o svoje postrehy? Práve pre vás je určený čitateľský klub LIBRISSIMO. Spolu s Enricou Bartali budete zdieľať vášeň pre literatúru a jej bohatý jazyk.

KURZ O UMENÍ (ARTE) B1, B2
Tento kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o talianskej kultúre, dejinách talianskeho umenia a zároveň sa zdokonaľovať v jednotlivých jazykových zručnostiach na príslušnej úrovni.

KURZ O TALIANSKYCH REÁLIÁCH (REGIONI D’ITALIA) B2, C1
“Iný kraj, iný mrav”, zvykneme vravievať. A tak je to aj s talianskymi regiónmi. Ak sa zaujímate o zemepisné, historické, kultúrne, jazykové či gastronomické špecifiká jednotlivých krajov a chcete poznať odpoveď na to, prečo sa obyvatelia talianskych regiónov cítia napríklad väčšmi Lombarďanmi, Sicílčanmi či Toskánčanmi než Talianmi, používajú odlišný jazyk a správajú sa pomerne stereotypne, tento kurz je určený práve pre vás.

CINEMISSIMO (TALIANSKA KINEMATOGRAFIA) B2, C1
Minikurz talianskej kinematografie. Na štyroch stretnutiach (online alebo prezenčne) sa zoznámite s najvýznamnejšími osobnosťami, dielami a míľnikmi uplynulých 70 rokov talianskej kinematografie: 50-te roky, obdobie 1962 až 1976, 80-te a 90-te roky.