Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

Certifikáty

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave sprostredkováva na základe zmluvy s Univerzitou pre cudzincov v Siene skúšky CILS
– Certifikát o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka. Je to oficiálny dokument , ktorý preukazuje úroveň jazykovo – komunikatívnych zručností v taliančine ako cudzom jazyku.

Stupnica certifikátov Cils bola vypracovaná v súlade s európskymi parametrami, ktoré Rada Európy načrtla v dokumente nazvanom Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Šesť úrovní CILS určuje jazykovo – komunikačnú spôsobilosť vo vyšších úrovniach. Jednotlivé úrovne sú autonómne a úplné: certifikát každej úrovne odráža stupeň komunikatívnych zručností prispôsobených špecifickým sociálnym, profesionálnym a študijným kontextom.

Skúška pozostáva z 5 častí: počúvanie, čítanie s porozumením, analýza komunikačných štruktúr, písomná kompozícia, ústny prejav. V prípade, že sa absolventovi nepodarí úspešne zvládnuť všetkých päť častí, má možnosť zopakovať si chýbajúce časti skúšky do 18 mesiacov od prvej skúšky, teda maximálne 3 krát.

Vzor testov:
Na stránke Univerzity pre cudzincov v Siene nájdete z každej úrovne jeden exemplár úloh vrátane audionahrávky a kľúča k výsledkom.


Termíny najbližších skúšok:

5. jún 2024 (zápisy od 25. marca do 24. apríla 2024)
5. december 2024 (zápisy od 23. septembra do 23. októbra 2024)

PRIHLÁŠKA 

  • formulár
  • K prihláške je potrebné pripojiť fotokópiu občianskeho preukazu a poslať ich poštou alebo emailom na adresu corsi.iicbratislava@esteri.it
  • Po obdržaní prihlášky Vám emailom zašleme číslo účtu spolu s variabilným symbolom, potrebné na úhradu zápisného poplatku, splatného do termínu ukončenia zápisov.

Čakacia doba na výsledky skúšky je cca 3 mesiace od jej absolvovania, certifikáty sú zasielané cca po 2 mesiacoch od vyhlásenia výsledkov.

Tabuľka úrovní CILS s poplatkami za skúšku:

Úrovne CILS
Poplatok za skúšku
poplatok za 1 časť*
A1/A2
€ 40,-
€ 13,-
UNO – B1
€ 60,-
€ 20,-
DUE -B2
€ 70,-
€ 23,-
TRE – C1
€ 80,-
€ 25,-
QUATTRO -C2
€ 90,-
€ 28,-
B1 cittadinanza
€ 100,-

* – týka sa kandidátov, ktorí opakujú jednu alebo viacero častí skúšky (v prípade, že sa absolventovi nepodarí úspešne zvládnuť všetkých päť častí, má možnosť zopakovať si chýbajúce časti skúšky do 18 mesiacov od prvej skúšky, teda maximálne 3 krát)