Táto stránka používa technické, analytické a cookies tretích strán.
Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.

Preferences cookies

Stať sa sponzorom

Ako sponzorovať aktivity Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave každoročne organizuje v rámci vlastných kultúrnych aktivít významné podujatia na vysokej inštitucionálnej úrovni. Z tohto dôvodu má v úmysle uchádzať sa o podporu verejných a súkromných subjektov, ktoré by mali záujem vstúpiť do profesionálnej spolupráce a finančne podporiť Taliansky kultúrny inštitút výmenou za zviditeľnenie vlastnej značky /loga prostredníctvom propagačných materiálov pripravovaných k jednotlivým podujatiam (pozvánka, plagát, banner, katalóg, newsletter atď.).

Subjekty, ktoré by mali záujem aktivity Inštitútu finančne podporiť, môžu zaslať svoju žiadosť/ponuku na adresu: iicbratislava@esteri.it. Ponuka by mala obsahovať údaje o subjekte a oblasti jeho pôsobenia. Inštitút si vyhradzuje právo rozhodnúť o započatí spolupráce.

Forma podpory, či už ide o jedno alebo viac podujatí, bude ustanovená zmluvou, podpísanou medzi Talianskym kultúrnym inštitútom a donorom.

V súlade s Etickým kódexom talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce si dovoľujeme podotknúť, že Inštitút nemôže vstupovať do spolupráce so subjektami, ktorých aktivity by mohli vytvárať konflikt záujmov, isté predsudky alebo aj potencionálne ohrozenie úrovne inštitucionálnych podujatí, prípadne by sa mohli javiť v protiklade so všeobecnými právnymi zásadami.