Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Stáže

 

Stáže

Stáže MAE/CRUI

Komu sú určené?
Mladým absolventom vysokých škôl (talianskym občanom!), ktorí sú držiteľmi týchto titulov – bakalár (laurea breve), vysokoškolský diplom (laurea specialistica) alebo vysokoškolský diplom (laurea) podľa starého systému (získaný však nie viac ako pred 18 mesiacmi). Poslucháčom posledného ročníka talianskych univerzít alebo frekventantom 1 a 2 stupňa doplnkového štúdia (ktorých vysokoškolské vzdelanie nebolo ukončené pred viac ako 18 mesiacmi)

Kde a kedy sa uskutočňujú?
Talianske ministerstvo zahraničných vecí ponúka možnosť zúčastniť sa trojmesačnej stáže priamo v sídle ministerstva v Ríme alebo v jeho zahraničných inštitúciach:
Talianske kultúrne inštitúty
Talianske veľvyslanectvá
Talianske konzuláty
Stálé misie medzinárodných organizácií

Stáž sa zvyčajne uskutočňuje počas roka v troch cykloch (január – apríl, máj – august, september – december)
 
Kto ich organizuje?
Stáže vznikli podpísaním dohody medzi talianskym Ministerstvom zahraničných vecí (Diplomatický inštitút) a Radou rektorov talianskych univerzít (CRUI). K tejto dohode medzi MAE a CRUI sa doposiaľ pridalo 57 talianskych univerzít. V období rokov 2001 – 2004 sa z 10 000 prijatých žiadostí podarilo zrealizovať 3000 stáží v sídle MAE a v jeho zahraničných inšititúciach.

Program
Program je určený pre ľudí, ktorí sa snažia dostať do kontaktu so systémom talianskych medzinárodných vzťahov v politickej, ekonomickej, sociálno-kulturálnej, vedeckej oblasti ako aj v oblasti rozvojovej spolupráce a ponúka možnosť získať – s perspektívou do budúcnosti – priamu a konkrétnu skúsenosť fungovania štruktúr Ministerstva v Taliansku a v zahraničí.  Využiť ho môžu aj ľudia, ktorí chcú získať prehľad počas prípravy na medzinárdonú kariéru a tí, ktorí chcú pokračovať v študijných projektoch v snahe prehĺbiť si získané vedomosti ako doplnenie svojich akademických štúdií.


Diplomatický inštitút Ministerstva zahraničných vecí
Diplomatický inštitút koordinuje program a spravuje ho v rôznych aspektoch v spolupráci s CRUI. Okrem toho definuje jeho ciele a obsah; stará sa o pravidelné zverejňovanie ponúkaných miest a opisov príslúchajúcich pracovných pozícií; stará sa o čo najúčinnejšiu reklamu; zabezpečuje výber kandidátov; vytvára priestor na efektívne činnosti podporujúce profesný rast vybraných jedincov v sídle a v príslušných inštitúciach; uskutočňuje celkový monitoring o priebehu stáže a jej dosiahnutých výsledkoch.

Informácie
Na webovej stránke Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Konferencie rektorov talianskych univerzít) sa nachádzajú podrobné informácie o priebehu a prihlasovacích podmienkach, ako aj zoznam univerzít, ktoré sú zapojené do projektu. Záujemcovia sa musia obrátiť na kompetentné orgány jednotlivých univerzít, ktoré zbierajú prihlášky a môžu poskytnúť všetky potrebné informácie. Informácie rovnako získate v Diplomatickom inštitúte MAE na adrese:programma.tirocini@esteri.it


75