Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Cena NY

 

Cena NY

CENA NEW YORK - V.ročník  (2006 - 2007)

Cena „New York“ vznikla z iniciatívy Generálneho riaditeľstva pre kultúrny rozvoj a poluprácu talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a Talianskej akadémie pre vyskoškolské vzdelávanie Kolumbijskej Univerzity v New Yorku. Cieľom projektu je podpora štipendijných programov pre mladých začínajúcich talianskych umelcov.

Držitelia ocenenia získajú možnosť stráviť štyri respektíve osem mesiacov na Talianskej Univerzite v New Yorku (v súlade s akademickými semestrami Kolumbijskej univerzity - september / december 2005 a január / apríl 2006) s cieľom rozvíjať vlastné tvorivé schopnosti v kultúrnom a umeleckom prostredí New Yorku. Od umelcov sa očakáva, že sa budú zúčastňovať na kultúrnych a spoločenských podujatiach Talianskej akadémie a zároveň sa zamerajú na prípravu vlastných výstav, ktoré sa zvyčajne konajú v priestoroch Akadémie. (Predpokladá sa, že Talianska univerzita následne uskutoční výstavy víťazných umelcov). V rámci piateho ročníka budú na základe neodvolateľného rozhodnutia poroty udelené dve ročné, alebo štyri semestrálne štipendiá s následnými výhodami:
1. mesačný príspevok v hodnote $ USA 4.000,00 určený na náklady spojené s ubytovaním a pobytom (zabezpečí MAE a Talianska univerzita, ktoré poskytnú vybratým umelcom aj kanceláriu a ateliér);
2. spiatočnú letenku do USA (zabezpečí MAE);
3. pokrytie nákladov na poistenie (zabezpečí MAE).

Uchádzači o štipendium musia spĺňať  nasledovné podmienky:

1. musia byť umelci pôsobiaci v oblasti vizuálneho umenia (bez ohľadu na druh a techniku)
2. musia byť talianskymi občanmi;
3. musia byť narodení po 31. decembri 1970;
4.musia  mať za sebou aspoň jednu autorskú výstavu;
5.musia ovládať v dostatočnej miere anglický jazyk.

Postup pri výbere uchádzačov

Štipendiá udeľuje komisia, zložená zo zástupcov MAE, Talianskej Akadémie a Vysokej školy umenia Kolumbijskej Univerzity a dvoch univerzitných profesorov z odboru Súčasného moderného umenia, dvoch riaditeľov verejných inštitúcií zameraných na vystavovanie súčasného moderného umenia a dvoch významných kritikov. Mená členov komisie budú zverejnené na stránke MAE do 10. mája 2006. Mená víťazov budú oznámené priamo zainteresovaným  do 30. júna 2006 a zverejnené prostredníctvom oznamu na stránke MAE.

Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie o postupe pri predkladaní žiadosti, môžete si prezrieť komplexný text konkurzných podmienok na stránke MAE (http://www.esteri.it/doc_concorsi_gare/pny.doc) a/alebo sa obrátiť na kanceláriu II Generálneho riaditeľstva kultúrneho rozvoja a spolupráce MAE (tel.: 06 3691 4062; fax: 06 36913710; e:mail: premionewyork@esteri.it).

Prihlášky môžete zasielať do 10. mája 2006.

Výberová komisia 2006

Abigail Asher, Assistant Director della Italian Academy for Advanced Studies in America
Martina Corgnati, critico d'arte, insegna presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo
Mario De Candia, critico d'arte
Gareth James, Chairman of the Visual Arts Division of the School of the Arts at Columbia University
Gianfranco Maraniello, Direttore Galleria d'Arte Moderna di Bologna
Maria Grazia Messina, Professore ordinario di storia dell'arte contemporanea presso l'Università degli Studi di Firenze
Maria Antonietta Picone, Professore straordinario di storia dell'arte contemporanea presso l'Università degli Studi di Napoli
Marco Pierini, Direttore Palazzo delle Papesse, Centro Arte Contemporanea di Siena
Predsedom komisie je Vyslanec Elio Menzione, viceprezident Generálneho riaditeľstva pre kultúrny rozvoj a spoluprácu

Víťazi predchádzajúcich ročníkov Ceny „New York“ :
1. ročník (2002/2003): Matteo Basilè, Chiara Carocci, Marta Dell’Angelo, Sara Rossi; .
2. ročník (2003/2004): Sarah Ciracì, Alessandra Tesi;
3. ročník (2004/2005): Rä Di Martino, Gabriele Picco.
4. ročník (2005/2006): Daniela Olivieri (Sissi), Antonio Rovaldo, Ivana Spinelli, Marcella Vanzo. 
5. ročník (2006/2007): Rossella Biscotti, Paolo Chiasera, Alessandra Ghidoni, Nico Vascellari


73