Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Cena Podnikanie a kultúra

 

Cena Podnikanie a kultúra

Cena Podnikanie a kultúra (Premio Impresa e Cultura)

Cena Podnikanie a kultúra je národným ocenením pre spoločnosti a firmy podporujúce kultúru. Poslaním tejto iniciatívy je rozširovať kooperačné modely medzi podnikaním a a kultúrou a zároveň vysielať signály, že kultúra napomáha podnikom a spoločnostiam v raste ich konkurencieschopnosti.

Táto cena predstavuje spoločne s „Osservatorio“ a „Forum“ jeden z nosných pilierov neziskovej organizácie „Sistema Impresa e Cultura“ s medzinárodným zastúpením spoločnosti Arts & Business (spoločnosti podporujúcej spoluprácu medzi podnikaním a kultúrou so sídlom vo Veľkej Británii) a členstvom v CEREC (Comité Européen pour le Rapprochement de l’Economie et de la Culture).

V tomto roku sa udeľovanie cien, ktoré od svojho vzniku zaangažovalo viac ako 650 podnikov, uskutoční už po deviaty raz. Držiteľ Ceny Podnikanie a kultúra sa stane členom poroty pre Cenu „Arts & Business“.

Cena Podnikanie a kultúra pre Talianske kultúrne inštitúty

V roku 2004 bola zriadená špeciálna kategória Ceny Podnikanie a kultúra určená pre Talianske kultúrne inštitúty. Talianske kultúrne inštitúty boli oslovené, aby predstavili vlastné stratégie uskutočnených podujatí a stali sa tak hnacím motorom kultúrnych a finančných iniciatív talianskych i miestnych partnerských spoločností v rámci systému „Sistema Italia“.

Inštitúty tak na základe zaslanej dokumentácie dokázali, že sú schopné pracovať v súčinnosti s podnikateľským prostredím v medzinárodných a hlboko sa líšiacich podmienkach. Súčasne bolo možné vďaka iniciatíve nášho Generálneho riaditeľstva  skonfrontovať odlišné prístupy k tomuto strategickému programu a na základe výsledkov vytvoriť súhrnnú agendu pre potreby celej siete inštitútov.

Ročník 2005

V minulom roku sa víťazom Ceny Podnikanie a kultúra pre Talianske kultúrne inštitúty stal kyjevský kultúrny inštitút s následným odôvodnením:
Za prejavenú životaschopnosť a profesionalitu pri prehlbovaní spolupráce medzi Talianskym kultúrnym inštitútom a talianskym a miestnym podnikateľským i inštitucionálnym prostredím pri vytváraní obrazu o Taliansku v zahraničí. Taliansky kultúrny inštitút v Kyjeve sa vyznamenal rozsiahlymi aktivitami počas jedného z významných veľtrhov stredovýchodnej Európy „Bravo Italia“, koordinujúc kultúrnu sekciu a organizujúc okrem iného dve výstavy inšpirované spojením Umenie a Priemysel.

Vyhlásenie o podmienkach súťaže


72