Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Cena Flaiano

 

Cena Flaiano

33. ročník medzinárodnej Ceny „Ennia Flaiana“ v oblasti literatúry, divadla, filmu a televízie 
 
Kultúrna asociácia Ennia Flaiana v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí vypisujú 5. ročník Ceny za prínos v oblasti šírenia talianskeho jazyka a literatúry na rok 2006, ktorá sa koná v rámci 33. ročníka Medzinárodnej Flaianovej Ceny za literatúru. 

Flaianova cena za prínos v oblasti šírenia talianskeho jazyka a literatúry 

Flaianova cena za prínos v oblasti šírenia talianskeho jazyka a literatúry  v hodnote 5.000 € sa udeľuje jednému alebo viacerým autorom na základe rozhodnutia medzinárnej poroty. Akceptované sú predovšetkým publikácie navrhnuté riaditeľmi talianskych kultúrnych inštitútov v zahraničí.

Riaditeľ inštitútu môže navrhnúť len jednu publikáciu z roku 2005 a to len z krajiny jeho pôsobenia. Na sekretariát Flaianovej ceny musia byť zaslané najneskôr do 31.03.2006 tri kópie vybranej publikácie. Súčasne je potrebné zaslať e-mailom (flaiano@webzone.it) alebo faxom (+39 0854517909) list, týkajúci sa prezentácie navrhnutej publikácie. Porota môže vziať do úvahy aj publikácie navrhnuté niektorým z jej členov.
 
Porota

Porota, ktorej predsedá Jacqueline Rissetová pozostáva z talianskych a zahraničných odborníkov. Porota sa zíde na Generálnom riaditeľstve pre kultúrny rozvoj Ministerstva zahraničných vecí v Ríme a tam vyhlási víťazov za prózu a za prínos v oblasti šírenia  talianskeho jazyka a literatúry.

Odovzdávanie cien
Slávnostná ceremónia odovzdávania cien sa uskutoční 9. júla 2006  v Teatro Monumentale „Gabriele D’Annunzio“ v Pescare.

Víťazi predchádzajúceho ročníka
Víťazmi predchádzajúceho ročníka, ktorého vyvrcholenie sa uskutočnilo 9. júla 2005 sa stali: Federica Brunori Deigan (Washington) za Alessandro Manzoni´s The Count of Carmagnola and Adelchis.
Gérard Marino (Paríž) za Iacopo Sannazaro.
Arcadie Rita Marnoto (Lisabon) za Caminhos da Italianística em Portugal.


70