Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Insegnare Italiano

 

Insegnare Italiano
Tieto informácie sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem vyučovať taliančinu na Slovensku

Vyučovanie na talianskych lektorátoch slovenských univerzít:
Vzhľadom na strategický charakter podpory výučby talianskeho jazyka na univerzitnej úrovni talianske Ministerstvo zahraničných vecí vysiela na zahraničné univerzity talianskych lektorov vyberaných spomedzi stálych pedegogických pracovníkov stredných a odborných škôl.

Lektori, v rámci ich špecifických úloh, úzko spolupracujú s Talianskym kultúrnym inštitútom v danej oblasti a stávajú sa tak sprostredkovateľmi kultúry v tom najširšom slova zmysle.

V školskom roku 2004 - 2005 bolo vyslaných do zahraničia 275 lektorov. Okrem toho MAE poskytuje univerzitám príspevky na podporu katedier talianskeho jazyka a predovšetkým prijímanie miestnych lektorov. V tomto prípade sú uprednostňovanéuniverzity vo východoeurópskych, stredoamerických a afrických krajinách, na ktorých nepracujú lektori MAE. 

Bližšie informácie získate na stránkach talianskeho Ministerstva zahraničných vecí:

http://www.esteri.it/doc/ord.pdf

http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_92_101.asp

http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_92_105.asp

http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_94_214.asp

Pre tých, čo chcú vyučovať taliansky jazyk v Talianskom kultúrnom inštitúte:
Momentálne je učiteľský zbor kompletný.


Talianske školy na Slovensku:
Momentálen neexistujú talianske školy na Slovensku.

Zoznam školských zariadení a univerzít na Slovensku, štátnych i súkromných, na ktorých sa vyučuje taliančina.

67