Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Cooperazione Culturale

 

Cooperazione Culturale
Talianske Ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre kultúrny rozvoj a spoluprácu podporuje realizáciu bilaterálnych programov v oblasti kultúry a dohliada na vedecký e technologický rozvoj, cesty a pobyty výskumníkov v Taliansku a v zahraničí.

Bilaterálne programy o kultúrnej spolupráci:
Kultúrne programy vychádzajú z napĺňania kultúrnych dohôd a definujú program aktivít, ktoré sú uvedené v jednotlivých bodoch dohody:

Spomedzi nich vyberáme:
- šírenie talianskeho jazyka a kultúry prostredníctvom katedier a lektorátov;
- výmeny materiálov a odborníkov vo vydavateľskej oblasti, v oblasti vzdelávania a kultúrneho dedičstva;
- výmeny vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov;
- výmeny archivárov a knihovníkov;
- putovné výstavy
- organizácia filmových prehliadok a kultúrnych a umeleckých podujatí;
- muzeálne výmeny, aktivity v oblasti reštaurátorstva, archeologické misie;
- výmeny štipendijných pobytov; spolupráca v oblasti rozhlasu a televízie;
- spolupráca v oblasti mládežníckych výmen a športu.

Dohoda vo všeobecnosti predpokladá zriadenie zmiešanej komisie, pozostávajúcej z predstaviteľov dvoch signatárskych krajín, ktorá sa pravidelne schádza za účelom zostavenia viacročných programov a s cieľom preveriť funkčnosť kultúrnej spolupráce medzi dvoma krajinami.

Dĺžka programu je pohyblivá, od dvoch do štyroch rokov, dohodnutá signatármi.

Kultúrna a vedecká taliansko-slovenská spolupráca
Vo výkonných protokoloch týkajúcich sa kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom sa odráža veľká vôľa spolupracovať, čo sa odráža v podpore obrovského počtu kultúrnych a vedeckých aspektov dvoch krajín a vo výmene poznatkov v týchto oblastiach.


Podrobnejšie informácie nájdete v kompletných dokumentoch (pdf.):
2 º programma esecutivo dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca per gli anni 2001 - 2005

1º programma esecutivo dell'accordo scientifico tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca per gli anni 2004 - 2007

64