Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Podmienky pre udelenie štipendií

 

Podmienky pre udelenie štipendií

Talianske vládne štipendiá pre zahraničných občanov a talianskych občanov zapísaných v AIRE na akademický rok 2022/2023

Information on the call for scholarships awarded by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation for the 2022/2023 academic year, for foreign and Italian students residing abroad, who wish to carry out study, training or research programs at Italian institutions, is now available online.

Deadline: 2.00pm (Italian time zone) JUNE 9TH 2022

For more information visit the site: https://studyinitaly.esteri.it/en/node/30 


 Zdravotné a úrazové poistenie na dobu poberania štipendia na území Talianska hradí Ministerstvo zahraničných vecí Talianska.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uhradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp. príplatok ku štipendiu (ak sú tieto vyplácané priamo cez MŠVVaŠ SR), iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t. j. študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Talianske Ministerstvo zahraničných vecí podporuje prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre kultúrny rozvoj a spoluprácu na jednej strane realizáciu bilaterálnych programov v oblasti kultúry a na strane druhej dohliada na vedecký e technologický rozvoj, cesty a pobyty výskumníkov v Taliansku a v zahraničí.

Bilaterálne programy o kultúrnej spolupráci:
Kultúrne programy sú postavené na plnení kultúrnych dohôd a definujú program aktivít, ktoré sú uvedené v jednotlivých bodoch dohody:

Spomedzi nich vyberáme:
- šírenie talianskeho jazyka a kultúry prostredníctvom katedier a lektorátov;
- výmeny materiálov a odborníkov vo vydavateľskej oblasti, v oblasti vzdelávania a kultúrneho dedičstva;
- výmeny vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov;
- výmeny archivárov a knihovníkov;
- putovné výstavy
- organizácia filmových prehliadok a kultúrnych a umeleckých podujatí;
- muzeálne výmeny, aktivity v oblasti reštaurátorstva, archeologické misie;
- výmeny štipendijných pobytov; spolupráca v oblasti rozhlasu a televízie;
- spolupráca v oblasti mládežníckych výmen a športu.

Dohoda vo všeobecnosti predpokladá zriadenie zmiešanej komisie, pozostávajúcej z predstaviteľov dvoch signatárskych krajín, ktorá sa pravidelne schádza za účelom zostavenia viacročných programov a s cieľom preveriť funkčnosť kultúrnej spolupráce medzi dvoma krajinami.
Dĺžka programu je pohyblivá, od dvoch do štyroch rokov, dohodnutá signatármi.

Kultúrna a vedecká taliansko-slovenská spolupráca

Vo výkonných protokoloch týkajúcich sa kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom sa odráža veľká vôľa spolupracovať, čo sa premieta v podpore obrovského počtu kultúrnych a vedeckých aspektov dvoch krajín a vo výmene poznatkov v týchto oblastiach.

Podrobnejšie informácie nájdete v kompletných dokumentoch (pdf.):
2 º programma esecutivo dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca per gli anni 2001 - 2005

1º programma esecutivo dell'accordo scientifico tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca per gli anni 2004 – 2007Príležitosti pre zahraničných študentov na Università di Bologna v akademickom roku 2014/2015

prezentačný materiál.pdf  a medzinárodné programy.pdf

Bližšie informácie: internationaldesk@unibo.it
Erasmus Traineeship in Sardinia (ETS)

Pre viac informácií o programe a stáž na akademický rok 2015/16 navštívte prosím webovu stránku

A tiež program Erasmus Studying in Sardinia


63