Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Príležitosti

 

Príležitosti

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave informuje o možnostiach práce a štúdia v oblasti kultúry a jazykov.

V sekcii Štipendiá získate všeobecné informácie o normách určujúcich dĺžku pobytu pre cudzincov s dvoma špeciálnymi podsekciami:
• Štipendiá poskytované talianskou stranou pre slovenských občanov
• Štipendiá poskytované Slovenskou stranou pre talianskych občanov.


V sekcii Práca sa zverejňujú pracovné príležitosti v štátnom sektore Taliansko na Slovensku, ale aj v súkromnom sektore v oblasti jazykov a kultúry.

Samostatná sekcia nazvaná Ako vyučovať taliančinu je určená všetkým tým, ktorí sa na nás vo veľkom počte obracajú s otázkou, kde môžu vyučovať tallinčinu na Slovensku. Informácie o možnosti stáží v Talianskych kultúrnych inštitútoch a na veľvyslanectvách sa nachádzajú v časti Stáže.

Sekcia Kultúrna a vedecká spolupráca zahŕňa základné prvky bilaterálnych dohôd medzi Talianskom a Slovenskom, s prípadnými odkazmi na špeciálne vyhlášky v tejto oblasti.

Nasleduje sekcia Ceny a konkurzy, ktorá vám ponúka linky na najdôležitejšie národné a medzinárodné, regionálne či oblastné talianske ceny prístupné cudzincom a /alebo talianskym občanom a sekcia Kurzy a semináre, kde môžete nájsť užitočné informácie o najdôležitejších medzinárodných kongresoch a kurzoch konajúcich sa v Taliansku.


58