Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Denníky a časopisy

 

Denníky a časopisy

 

Čitáreň periodickej tlače je súčasťou knižnice Talianskeho kultúrneho inštitútu a pozostáva z približne 40 časopisov a denníkov prevažne v talianskom jazyku a je prístupná všetkým členom a študentom IIC.
Jednotlivé čísla hrubo vytlačených titulov sú v súčasnosti pravidelne dostupné. Zo zostávajúcich titulov sa v IIC nachádzajú iba niektoré ročníky.

Denníky
• Corriere della Sera

Aktuality
• L’espresso (Týždenník)
• Il Momento (Mesačník)


Architektúra
Il giornale dell’architettura (Mesačník)
• Casa facile 
(Mesačník)

Audiovizuále umenie
• Arte in (Dvojmesačník)
• RAI VQPT – verifica qualificativa programmi trasmessi

Cestovný ruch - propagačné regionálne časopisy
 

  • Capitolium (časopis mesta Ríma)
  • Bell'Italia
  • La regione toscana (Mesačník) 

Design
• Ottagono
(Bimestrale) 

Divadlo
• Sipario (Mesačník) 

Ekonómia
• La Confederazione
• Newsletter – časopis Taliansko - slovenskej obchodnej komory – Slovacca 
   
 (vychádza dvojjazyčne) 

Film
• Italian Cinema
(Štvrťročník, v angličtine)
• Filmcritica
(Dvojmesačník)
• La produzione italiana
(Ročenka o talianskej filmovej tvorbe) 

Gastronómia
• Le terre del vino – viaggiare, bere, mangiare, vivere meglio (Mesačník)

Geografia
Bella Italia (Mesačník)

Jazykoveda 
• La Crusca per voi (Polročník) 

Literatúra, poézia a esejistika
• Nuova antologia (Štvrťročník)
• L’altro verso (Štvrťročník)
• Il Veltro – rivista della civiltà italiana (Dvojmesačník)
• Libri e Riviste d’Italia (Štvormesačník)

Móda a životný štýl
• L'amica

Náboženstvo
• 30 giorni (Mesačník)
• Famiglia cristiana (Týždenník)


Politika
• Ideazione (Dvojmesačník o kultúre a politike)
• Affari Esteri (Štvrťročník)
• Pace diritti umani (Štvormesačník)

Sociológia
• Affari sociali internazionali (Štvrťročník)

Taliansky jazyk vo svete
• DA - Pagine della Dante (Štvrťročník Società Dante Alighieri)
• n.it (Štvormesačník pre učiteľov talianskeho jazyka)
• Nuova Corvina (časopis’IIC Budapešť)
• italia&italia (Mesačík o aktualitách a kultúre pre študentov talianskeho jazyka
• Časopisy ELI na zábavné učenie sa taliančinyi: 
    Tutti insieme 
    Ragazzi 
    Oggitalia 
    Ciao 
    Azzurro

Umenie
• Il Giornale dell’arte (Mesačník)
• La storia delle cose – La rivista delle arti minori (Štvrťročník)
• Gazzetta Antiquaria (polročník)
• VivaVerdi - arte, cinema, letteratura, musica, teatro, radio, televisione


45