Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Inštitút

 

Inštitút

83 Talianskych kultúrnych inštitútov pôsobí v najvýznamnejších centrách piatich kontinentov. Sú ideálnym miestom na stretnutie a vzájomnú komunikáciu pre intelektuálov, umelcov a ostatných kultúrnych pracovníkov, a vo všeobecnosti, pre našich ako aj talianskych občanov, ktorí si chcú vytvoriť a udržiavať vzťah s Talianskom.

Talianske kultúrne inštitúty obohacujú a dopĺňajú činnosť Veľvyslanectiev a konzulátov a vymedzujú najúčinnejšie prostriedky na šírenie obrazu Talianska ako významného strediska tvorby, ochrany a šírenia kultúry od obdobia klasicizmu po dnešok. 

Poslaním Talianskych kultúrnych inštitútov je predovšetkým:

organizovať kultúrne podujatia v oblasti umenia, hudby, filmu, literatúry, divadla, tanca, módy, designu, fotografie a architektúry;

poskytovať výučbu talianskeho jazyka a kultúry v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykay.

propagovať Taliansko v oblasti vedeckého výskumu a spolupráce

zabezpečovať knižničné služby

vytvárať a utužovať kontakty s talianskymi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami

sprostredkovávať kultúrny dialóg medzi krajinami na demokratickom princípe

 

Sieť Talianskych kultúrnych inštitútov vo svete

 


33