Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Metodika a úrovne

 

Metodika a úrovne

Metódy

Všetky jazykové kurzy taliančiny v IIC sú postavené na metódach komunikatívneho prístupu: dôraz je kladený na aktivitu študenta, ktorý sa učí prostredníctvom práce v dvojici, v skupine a vďaka situačným hrám.Učiteľ plní úlohu zjednodušovateľa komunikácie; Používanie talianskeho jazyka má na hodinách dominantné až výlučné postavenie.

Hlavným učebným materiálom v kurzoch všeobecnej taliančiny sú učebnice Nuovo Espresso A1 (Alma edizioni)  -  platí pre skupiny úplných začiatočníkov od septembra 2017, Chiaro! (1.,2., 3.,) vydavateľstva Alma edizioni a Tuffo nell'azzurro B1 - B2 (Panozzo editore) a ich obsah je rozdelený do 8 trimestrov (cca 380 hod.)
Toto rozdelenie vychádza z lokálnych požiadaviek a možností, zároveň však rešpektuje “Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky”.


29