Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Učitelia a učebnice

 

Učitelia a učebnice

Všetci učitelia Talianskeho kultúrneho inštitútu (Taliani i Slováci) majú potrebné pedagogické vzdelanie a dlhodobé skúsenosti s vyučovaním taliančiny ako cudzieho jazyka. Pravidelne absolvujú doškolovacie kurzy pre učiteľov talianskeho jazyka, kde sa zoznamujú s najnovšími metódami a prístupmi vo vyučovaní.

daniele  DANIELE
Tomasello
 
ivana IVANA
Hlubocká Holéciová
franca

FRANCESCA
Balazs Schiavo

miso 0 MICHAL
Kollár
matteo MATTEO
Sica
pavol PAVOL
Štubňa
nicola NICOLA
Cardia
zuzana ZUZANA
Valentovičová
tiziano TIZIANO
Vita
   
  ENRICA
Bartali
   

 

 

 

Od septembra 2017 zavádzame do skupín úplných začiatočníkov učebnicu Nuovo Espresso (A1. Alma edizioni) s úmyslom postupne zaradiť tento materiál aj do vyšších úrovní.

Od apríla 2012 pracujeme v kurzoch učebnicou talianskeho jazyka Chiaro!

Učebnica Chiaro!
autori: Giulia de Savorgani, Beatrice Bergero, Vydavateľstvo Alma edizioni

pozostáva z troch úrovní - A1, A2, B1, súčasťou každej učebnice je cvičebnica, CD Rom a posluchové CD. Vďaka živej, modernej štruktúre a zrozumiteľne formulovaným didaktickým cieľom je určená aj pre ľudí, ktorí sa dostávajú po prvýkrát do kontaktu so štúdiom cudzieho jazyka. Z didaktického hľadiska si učebnica kladie za cieľ osvojovanie komunikatívnych zručností študentov od úplného začiatku a rozvoj štruktúra aktivít je postavená na "akcii", kladie dôraz na interakciu a spoluprácu študentov. V kontexte rozvoja komunikatívnych zručností vychádza z autentických situácií a jazyka.

Klikni na učebnicu a zobrazí sa ti stránka vydavateľstva so štruktúrou knihy, vzorovou lekciou a doplnkovými aktivitami!

  Rozdelenie kurzov všeobecnej taliančiny do vedomostných úrovní:


Livello A1.1 - Nuovo Espresso A1, Unità 1–5
Livello A1.2 - Chiaro! A1, Unità 6–10 
Livello A2.1 - Chiaro! A2 Unità 1 - 5 
Livello A2.2 - Chiaro! A2 Unità 6 - 10
Livello B1.1 - Chiaro! B1 Unità 1 - 5
Livello B1.2 - Chiaro! B1 Unità 6 - 10
Livello B2, C1 - konverzácia, zdokonaľovací kurz, kultúra a spoločnosť, preklad, prekladateľský kurz


27