Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň B1.2

 

Úroveň B1.2

6. úroveň - B1.2

 

Dĺžka kurzu: 24 lekcií / 48 hod.

Dĺžka lekcie: 90 min.

Učebnica: Nuovo espresso 3, lekcie 3 - 6. 
V knihkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 25% na základe kupónu obdržaného v Inštitúte.


Termíny (3. apríl - 27. jún 2019): 
pondelky a stredy 8:00 - 9:30
pondelky a stredy 16:30 - 18:00
pondelky a stredy 18:15 - 19:45

 

Podmienky zápisu: úpešne zvládnutý záverečný test predchádzajúcej úrovne (aspoň 60%) alebo vstupný test 

Cena kurzu:
165,- €

Počet študentov:
 6 - 12


Učebný plán korešponduje s obsahom učiva 3. až 6. lekcie učebnice Nuovo espresso 3.

  • Made in Italy (popísať výrobok, objekt, určiť materiál, použitie a vlastnosti; spýtať sa na / potvrdiť úmysel, povedať príčinu, vyjadriť predpoklad, vyjadriť city a duševné stavy, obavy, podmienku; reklamovať, vyjadriť pochybnosť, ospravedlniť sa, obhájiť sa, dať vinu)
  • Parole, parole, parole (vyjadriť sa adkevátne používanému komunikačnému prostriedku; porovnať, vysvetliť, začať telefonický rozhovor, ponúknuť pomoc a ochotu, spýtať sa na niekoho, oznámiť problém, reprodukovať slová tretej osoby, reprodukovať správu od niekoho)
  • Invito alla lettura (porozprávať obsah knihy, vyjadriť záujem/nezáujem, preferenciu, poradiť, opýtať sa na význam a vysvetliť, ohodnotiť)
  • La famiglia cambia faccia (prejsť na novú tému otázkou, argumentovať, potvrdiť a žiadať o potvrdenie názoru, zdôvodňovať hypotézy, komentovať štatistiku, poukázať na dôsledky, presviedčať, poukázať na výhody a nevýhody)

    Gramatické aspekty: 
    Il congiuntivo passato; Ripasso del congiuntivo; La concordanza dei tempi e dei modi (I); Il suffisso – accio; A patto che, purché, a condizione che + congiuntivo; Gli avverbi in – mente; il congiuntivo imperfetto; Come se + congiuntivo; Il discorso indiretto; I verbi andare e venire nel discorso indiretto; La costruzione che io sappia; La concordazna dei tempi e dei modi; La forma passiva con essere e con venire; Il passato remoto; Il presente storico; Sebbene, nonostante, malgrado, benché + CONGIUNTIVO; anche se + INDICATIVO; comparativi e superlativi particolari; fare + infinito; la forma impersonale di un verbo riflessivo (ci si)


    Súvislosť s QCER: B1 - prelom

23