Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň B1.1

 

Úroveň B1.1

5. úroveň - B1.1

Dĺžka kurzu: 24 lekcií / 48 hod.

Dĺžka lekcie: 90 min.

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 9,10 a Nuovo espresso 3, lekcie 1,2. (autori: Maria Balí, Luciana Ziglio. Alma Edizioni)
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) a knihkupectve Oxico (ŠJŠ Palisády) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 15% na základe kupónu obdržaného v Inštitúte.


Termíny (3. apríl - 27. jún 2019): 

utorky a štvrtky 8:00 - 9:30
utorky a štvrtky 16:30 - 18:00Podmienky zápisu:
úpešne zvládnutý záverečný test predchádzajúcej úrovne (aspoň 60%) alebo vstupný test

Cena kurzu: 165,- €

Počet študentov: 6 - 12

Ciele: 

  • Rozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (imput) týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa bežne stretávame v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.
  • Vedieť si poradiť vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní do oblastí, kde sa týmto jazykom hovorí.
  • Vedieť napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dotyčný dobre pozná, alebo ktoré ho osobne zaujímajú.
  • Byť schopný opísať svoje zážitky a udalosti, sny nádeje a ciele a vedieť stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány

Učebný plán: Učebný plán korešponduje s obsahom učiva 9. a 10. lekcie učebnice Nuovo espresso 2 a 1, a 2. lekciou učebncie Nuovo espresso 3.

  • "Colpo di fulmine"  (požiadať o prepáčenie, začať rozprávanie, nabádať k rozprávaniu, porozprávať o deji v presne určenom čase, prejaviť zvedavosť, podporiť konverzáciu, vyjadriť sklamanie)
  • "Casa dolce casa" (popísať byt, vyjadriť potreby a túžby, argumentovať za proti niečomu, vedieť porovnávať)
  • „Do you speak italian?“ (vyjadriť podobnosť, pozvať k spoločnej aktivite, vyjadriť prekvapenie, úľavu, radosť, pochopenie, pochybnosť, požičať si, porozprávať o kultúrnom alebo jazykovom nedorozumení, vyjadriť vlastný názor, súhlas - nesúhlas)
  • „Vivere in città“ (požiadať o pomoc, sťažovať sa, vyjadriť nádej, nespokojnosť, zákaz, pýtať s na príčinu, argumentovať, plánovať, vyjadriť preferenciu, určiť geografickú pozíciu miesta)

Gramatické aspekty: 
mentre – durante; stare per + infinito; il passato prossimo dei verbi modali; le congiunzioni però, quindi, perché, mentre, quando; l’aggettivo bello; il congiuntivo presente dei verbi in –are, -ere, ire; il congiuntivo presente di alcuni verbi irregolari; l’uso del congiuntivo per esprimere necessità, speranza e opinione personale; il comparativo più…di, che; l’avverbio magari; il trapassato prossimo; il verbo dovere per esprimere un’ipotesi / i pronomi combinati / il prefiso negativo in-; il condizionale passato per esprimere un desiderio irrealizzato; le particelle pronominali ci e ne; alcuni verbi pronominali; i pronomi possessivi

Súvislosť s QCER: B1 - prelom


22