Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň A2.2

 

Úroveň A2.2

4. úroveň - A2.2

 

Dĺžka kurzu: 24 lekcií/ 48 hod.

Dĺžka lekcie: 90 min

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 5 - 8. (autori: Maria Balí, Giovanna Rizzo), Alma Edizioni
V kníhkupectve Oxford bookshop, Laurinská 9 (ŠJŠ Palisády) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 15% na základe kupónu obdržaného v Inštitúte.


Termíny (3. apríl - 27. jún 2019): 
pondelky a stredy 16:30 - 18:00
utorky a štvrtky 18:15 - 19:45  


Podmienky zápisu: úpešne zvládnutý záverečný test predchádzajúcej úrovne (aspoň 60%) alebo vstupný test

Cena kurzu: 165,- €
                                                                          
Počet študentov: 6 - 12 
                                                                                                                         

Ciele: 

  • Porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa dotyčného bezprostredne dotýkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
  • Vedieť komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
  • Vedieť jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Učebný plán: Učebný plán korešponduje s obsahom 5. - 8. lekcie učebnice Nuovo espresso 2

  • Buon viaggio! (Rozprávať o návykoch pri cestovaní; vyjadriť potešenie s návrhom, údiv, nesúhlas, vedieť sa informovať, opýtať sa na dĺžku cesty, cenu)
  • A tavola! (vedieť poradiť, reagovať na sociálnych sieťach, vyjadriť svoje potreby, hovoriť o jedle a stravovacích zvyklostiach, opísať chuť, vyjadriť názor)
  • Come va? (informovať o zdravotných problémoch, opísať príznaky, poradiť ohľadom zdravia a športových aktivít, rozprávať o svojom vzťahu k športu, snažiť sa presvedčiť niekoho)
  • Egregio dottor... (hovoriť o budúcnosti, vyjadriť túžby a zámery, napísať žiadosť o zamestnanie, vedieť vyjadriť predpoklad, podmienku, vedieť hovoriť o práci a pomienkach práce)

Gramatické aspekty:

Nepravidelné formy množného čísla podstatných mien; Nepriamy rozkazovací spôsob (pri vykaní) zámená a rozkazovací spôsob; rozkazovací spôsob v jednotnom a množnom čísle ty/vy; zápor v rozkazovacom spôsobe; spojka se; porovnávacie formule prostredníctvom di a che; meglio a migliore; jednoduchý budúci čas; stare + gerundio; priame zámená jednoduchý minulý čas; quello e bello + podstatné meno; imperfektum a jednoduchý minulý čas; tranzitívne a netranzitívne použitie slovies  cominciare/iniziare/finire.

Porovnanie s QCER: A2 - prežitie                                                                                   


21