Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň A1.2

 

Úroveň A1.2

2. úroveň - A1.2 

 

Dĺžka kurzu: 24 lekcií/48 hod.

Dĺžka lekcie: 90 min.

Učebnica: Nuovo espresso 1 (Alma Edizioni)
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 15% na základe kupónu obdržaného v Inštitúte

 

Termíny (3. apríl - 27. jún 2019): 
- pondelky a stredy 16:30 - 18:00
- utorky a štvrtky 8:00 - 9:30
- utorky a štvrtky 18:15 - 19:45

 

Podmienky zápisu:
úpešne zvládnutý záverečný test predchádzajúcej úrovne (aspoň 60%) alebo vstupný test

Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165,- €

Spôsob platby:
poukážkou na vklad v Unicredit bank, bankovým prevodom

Učiteľ, učebňa, študenti:

Učiteľ: -
Počet študentov: 6
 - 12

                 

Ciele:

  • Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
  • Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
  •  Vie jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Učebný plán:

Učebný plán korešponduje s obsahom lekcií 6 - 10 učebnice Nuovo espresso 1

  • "In giro per l'Italia"
  • "Andiamo in vacanza!"
  • "Sapori d'Italia"
  • "Vita quotidiana"
  • "La famiglia"

 

Gramatické aspekty                          

Slovná zásoba: výrazy viažúce sa na každodenný život, vyjadrenie času - včera, minulý týždeň..., mesiace, dátum, blahoželanie, športy a voľnočasové aktivity, príslovky času a frekvencie, jedlá, farby, príslovky množstva; prídavné mená viažúce sa na opis obydlia, príslovky miesta, dopravné prostriedky, prídavné mená a výrazy viažúce sa na opis osoby, slovná zásoba viažúca sa na opis rodiny.

Gramatika: Passato prossimo - minulý čas, používanie pomocných slovies essere a avere; slovesá môcť a vedieť, zhoda podstatného a prídavného mena v množnom čísle, kontrakcia predložky a člena (dei, delle, degli...), osobné zámená viažúce sa na predmet;particella "ne", slovesá "essere" a "esserci", c'è, ci sono, slovesá prísť a chcieť, predložky in a su + určitý člen; privlastňovacie zámená, ukazovacie zámená "questo" a "quello"; neosobná forma "si, sloveso musieť, zámenné častice "ne", "ci". 

Porovnanie s QCER: A1 - prvý kontakt


19