Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň A1.1

 

Úroveň A1.1

1. úroveň - A1.1

 

Rozsah kurzu: 24 lekcií/48 hod.

Dĺžka lekcie: 90 min.

Učebnica: Nuovo Espresso 1 (autori: Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo), Alma Edizioni

 

Termíny (3. apríl - 27. jún 2019): 
pondelky a stredy 8:00 - 9:30
pondelky a stredy 18:15 – 19:45
utorky a štvrtky 16:30 - 18:00

 

Vstupný test: -

Cena kurzu: 165,- € 

Počet študentov v skupine: 6 - 12

                         

Ciele kurzu:

  • Porozumieť najbežnejším výrazom a základným frázam na uspokojenie konkrétnych potrieb a tie vedieť používať.
  • Vedieť predstaviť seba a iných a klásť otázky týkajúce sa informácií osobného rázu, napr. o mieste, kde žijem, o ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré vlastním a na podobné otázky vedieť odpovedať.
  • Vedieť sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, pokiaľ druhá osoba hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotná napomáhať.
  • Vedieť jednoduchým spôsobom opísať vlastné zázemie, prostredie, ktoré ma bezprostredne obklopuje.

 

Učebný plán:

Učebný plán korešponduje s obsahom lekcií 1 - 5 učebnice Nuovo Espresso 1 

  • Primi contatti (zoznámenie - vedieť sa pozdraviť, predstaviť, opýtať sa na meno a bydlisko; predstaviť ďalšiu osobu, dať číslo telefónu a adresu, požiadať o zopakovanie informácie)
  • Io e gli altri (ako začať konverzáciu, predstaviť sa/niekoho, opýtať sa na osobné údaje a poskytnúť ich, informovať sa ohľadom jazykových znalostí druhých a poskytnúť informácie o svojich, vyjadriť nad niečím ľútosť, poďakovať, spýtať sa na vek a oznámiť svoj vek)
  • Buon appetito! (vedieť si objednať  v bare a v reštaurácii; požiadať o niečo a objednať si niečo zdvorilým spôsobom, požiadať o veci chýbajúce na stole, vypýtať si účet, vedieť si objednať telefonicky)
  • Tempo libero (hovoriť o voľnom čase, o tom, ako často niektoré činnosti opakujeme, vyjadriť svoj vkus a čo uprednostňujem, vyjadriť súhlas a nesúhlas, opýtať sa a vedieť odpovedať na čas)
  • In albergo (objednať hotelovú izbu, opýtať sa a poskytnúť informácie, opýtať sa na cenu a poskytnúť info o cene hotelovej izby, rozprávať o zariadení izby, informovať sa ohľadne predmetov v izbe, sťažovať sa, popísať byt, prenajať si byt, zdôvodniť svoje rozhodnutie/výber)


GRAMATIKA: osobné zámená, pravidelné slovesá - are / essere, avere, fare, stare / podstatné mená v jednotnom čísle / zápor / určité a neurčité členy / questo – questa / predložky a a in / opytovacie zámená che, chi, dove, quanti / základné číslovky do 100 / pravidelné slovesá  –ere / volere – preferire / množné číslo podstatných mien / určité členy / bene –buono / opytovacie členy che cosa, quali, quante; pravidelné slovesá –ire / andare, giocare, leggere, uscire / príslovka času di solito, sempre, spesso, qualche volta, non…mai. / predložky: in, a, con / dni v týždni / mi piace – mi piacciono / anche - neanche / nepriame zámená v jednotnom čísle (prízvučné a neprízvučné) / opytovací člen perché; c’e –ci sono / potere a venire / časová predložka da..a / predložky s členom / mesiace / radové číslovky / opytovací člen quanto / základné číslovky od 100 / dátum


Provnanie s QCER:  A1 - prvý kontakt


18