Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Špecializované kurzy

 

Špecializované kurzy

 Všeobecné informácie:

Dĺžka kurzu: 24 hod/ 12 lekcií
Dĺžka lekcie: 90min
Cena kurzu: 109,- €
Počet študentov: 5-10
Záujemcovia sú vyzvaní absolvovať vstupný test (osobne alebo elektronicky).                    

Trimester: (3. apríl - 27. jún 2019)            


REGENERAČNÝ KURZ (CORSO DI RIPASSO) A2:

(neotvorený)

Je pre vás tempo štandardného kurzu prirýchle?
Chceli by ste si vydýchnuť a zvoľniť? Potom je tento kurz určený práve vám!
Hravým a komunikačným spôsobom si v ňom zhrniete a upevníte nadobudnuté znalosti.

 

REGENERAČNÝ KURZ (CORSO DI RIPASSO) B1:

- ŠTVRTKY 16:30 - 18:00  

Je pre vás tempo štandardného kurzu prirýchle?
Chceli by ste si vydýchnuť a zvoľniť? Potom je tento kurz určený práve vám!
Hravým a komunikačným spôsobom si v ňom zhrniete a upevníte nadobudnuté znalosti.

REGENERAČNÝ KURZ (CORSO DI RIPASSO) B2:

- PONDELKY 8:00 - 9:30
- ŠTVRTKY 16:30 - 18:00

Je pre vás tempo štandardného kurzu prirýchle?
Chceli by ste si vydýchnuť a zvoľniť? Potom je tento kurz určený práve vám!
Hravým a komunikačným spôsobom si v ňom zhrniete a upevníte nadobudnuté znalosti..


KONVERZÁCIE  (CONVERSAZIONE DI ATTUALITA)  B2:

- PONDELKY 18:15 - 19:45
- UTORKY 16:30 - 18:00

Máte jedinečnú možnosť hlbšie sa ponoriť do jazyka a kultúry Talianska, poklebetiť si na najrozličnejšie horúce témy,
rozšíriť si slovnú zásobu a zdokonaliť si svoj ústny prejav a komunikačné zručnosti.

 

 KURZ PÍSOMNEJ KOMUNIKÁCIE  (CORSO DI SCRITTURA)  B2/C1 

PONDELKY 18:15 - 19:45

Kurz ponúka osvojenie si teoretických a praktických základov potrebných na zvládnutie testov v talianskom jazyku. Pod týmto termínom rozumieme akékoľvek písané slovo (príbeh, novinový článok) akéhokoľvek rozsahu (krátka reklama, dlhý román) a na rôzne témy. Určené všetkým, čo si chcú zdokonaliť svoje písomné vyjadrovacie schopnosti. 


OBCHODNÁ TALIANČINA (ITALIANO AZIENDALE) B2 - III. časť:

- UTORKY 18:15 - 19:45

Využívate na pracovisku taliansky jazyk, prípadne sa zaujímate o prácu, kde by ste ho mohli využiť? Potrebujete sa cítiť istí v odbornej terminológii, úradnom styku, formálnej komunikácii? Poďte si s nami precvičiť prípravu na pohovory, komunikáciu s klientami, či firemnú korešpondenciu.)

ZDOKONAĽOVACIE KURZY  (CORSI DI PERFEZIONAMENTO) C1:

- STREDY 18:15 - 19:45 

Učíte sa taliančinu roky a máte pocit, že sa neviete posunúť na vyššiu úroveň? Chýba vám vo vašom vyjadrovaní zručnosť a presnosť?
Poďte si zlepšiť taliančinu vo všetkých dôležitých zložkách (ústny prejav, čítanie a počúvanie s porozumením, písanie).
Po prvý krát sa máte možnosť oprieť o kvalitný učebný materiál na úrovni C1 (Nuovo Espresso 5; Alma Edizioni - 1-10 lekcia).

ÚVOD DO PREKLADU (CORSO DI TRADUZIONE - BASE) C1:

- ŠTVRTKY 18:15 - 19:45

Kurz spočíva v analýze a následnom preklade článkov vybraných zo slovenských denníkov a časopisov do taliančiny (náročnosť textov je prispôsobená jazykovej úrovni účastníkov kurzu). Zvláštna pozornosť sa venuje porovnávaniu najvýraznejších rozdielov v štruktúrach oboch jazykov, so zvláštnym dôrazom na postavenie jednotlivých vetných členov v taliančine (postavenie podmetu, slovesa, príslovky, prídavného mena) v porovnaní so slovenčinou.

 

KURZ ODBORNÉHO PREKLADU  (CORSO DI TRADUZIONE PER AVANZATI)  C2:

- UTORKY 18:15 - 19:45

Prehlbovanie lingvistických poznatkov s dôrazom na odborný jazyk (terminológia z odboru žurnalistiky, bankovníctva a finančníctva, právnická, vedecká, administratívna terminológia a jazyk obchodnej korešpondencie).

 

PRÍPRAVNÝ KURZ NA SKÚŠKU CILS B2

PONDELKY 18:15 - 19:45

Zápis na prípravný kurz nie je automatickým zápisom aj na skúšku. Podmienky a prihlášku na skúšku nájdete tu

 

 

 

 


17