Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Metodika

 

Metodika

Metódy

Všetky jazykové kurzy taliančiny v IIC sú postavené na metódach komunikatívneho prístupu: dôraz je kladený na aktivitu študenta, ktorý sa učí prostredníctvom práce v dvojici, v skupine a vďaka situačným hrám.Učiteľ plní úlohu zjednodušovateľa komunikácie; Používanie talianskeho jazyka má na hodinách dominantné až výlučné postavenie.

Hlavným učebným materiálom v kurzoch všeobecnej taliančiny sú učebnice Nuovo Espresso 1-5 (Alma edizioni) -  platí pre všetky skupiny a ich obsah je rozdelený do 9 trimestrov (cca 430 hod.).
Toto rozdelenie vychádza z lokálnych požiadaviek a možností, zároveň však rešpektuje “Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky”.


29