Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Skúšky a certifikáty

 

Skúšky a certifikáty

Skúšky

Asistované samohodnotenie na konci každého didaktického celku.
Záverečný test na záver každého trimestra, ktorý pozostáva z písomnej a ústnej časti.
Jeho úspešnosť je podmienená získaním minimálne polovice z maximálneho počtu bodob.
K záverečnému testu sú pripustení iba tí študenti, ktorí absolvovali minimálne 50% z celkového počtu hodín.
 
Potvrdenia
Na záver každého trimestra vystavíme na žiadosť potvrdenie o návšteve kurzu spolu so záverečným hodnotením, ktoré korešponduje s úrovňou podľa QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento / Common European Framework).  

Certifikát o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka
Taliansky kultúrny inštitút podľa zákona 204 zo 17. februára 1992 a podľa dohody s MAE z 12. januára 1993 podpísal s Univerzitou pre cudzincov v Siene dohodu o vydávaní Certifikátov o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka.
Skúšky CILS sa konajú v júni a v decembri, podľa kalendára, ktorý stanovila Univerzita.

28