Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Učitelia

 

Učitelia

 

Všetci naši učitelia (Taliani i Slováci) majú adekvátne pedagogické vzdelanie a dlhodobé skúsenosti s vyučovaním taliančiny ako cudzieho jazyka. Pravidelne absolvujú doškoľovacie kurzy pre učiteľov, kde sa zoznamujú s najnovšími metódami a prístupmi vo vyučovaní.

 

 dsc3252

IVANA
Hlubocká Holéciová

Súbežne so štúdiom hudby na Konzervatóriu som vyštudovala taliansky jazyk a literatúru na Univerzite Komenského. Časť štúdia som absolvovala na Univerzite Ca‘ Foscari v Benátkach, kde som navštevovala kurzy didaktiky cudzích jazykov, a viacero kratších pobytov na Univerzite pre cudzincov v Siene a Perugi. Vyučujem na Talianskom kultúrnom inštitúte viac než 10 rokov. Okrem taliančiny mám štátnu skúšku aj z angličtiny a v prípade potreby viem oprášiť svoju stredoškolskú nemčinu, z ktorej som maturovala. Príležitostne sa venujem prekladu. 
Som veľmi zvedavá, zaujíma ma teda takmer všetko, ale predovšetkým literatúra, cudzie jazyky, hudba, cestovanie, more, hory…

Najviac potešenia a radosti vo svojej práci mám zo spoznávania skvelých ľudí a z vytvárania mostu medzi nimi a talianskou kultúrou. Pravidelne rozjímam nad tým, ako veľa ma vždy na oplátku naučia a obohatia moji študenti.

S Talianskym kultúrnym inštitútom som nejakým spôsobom previazaná už takmer 20 rokov. Vážim si skvelé pracovné prostredie, bohatú didaktickú knižnicu, prístup k unikátnej filmovej zbierke a priame prepojenie s talianskou kultúrou, z ktorého okrem nás, lektorov, profitujú aj naši študenti.

 

 dsc9016

DANIELE
Tomasello

Volám sa Daniele a pochádzam z malej dedinky v provincii Palermo na Sicílii. Študoval som históriu na Univerzite v Palerme a taliansky jazyk a kultúru na Univerzite v Nitre. Začal som vyučovať takmer “náhodou” a posledné roky som sa stále viac venoval didaktike, absolvoval som DITALS II na Univerzite v Siene. Okrem Talianskeho kultúrneho inštitútu som vyučoval tiež na Univerzite v Trnave, Ružomberku a už niekoľko rokov pracujem ako taliansky lektor na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyučovanie nie je obyčajná práca, ale skôr “misia”, ktorá si vyžaduje predovšetkým vášeň. Milujem svoju prácu, pretože nie je nikdy jednotvárna, vďaka nej som v kontakte s ľuďmi a spoznávam stále nových ľudí.

 

 dsc3286

FRANCESCA
Balazs Schiavo

Narodila som sa v Rovigu, v Benátsku. Študovala som taliansky a španielsky jazyk a literatúru na Univerzite v Boloni. Počas štúdia som sa začala zaujímať o didaktiku taliančiny pre cudzincov. Absolvovala som Master ITALS (Didaktika talianskeho jazyka a kultúry) na Univerzite Ca’Foscari v Benátkach. Učím na Talianskom kultúrnom inštitúte od roku 2003. Učila som tiež na vysokej škole, vo firmách a na kurzoch pre deti.

Na Talianskom kultúrnom inštitúte vyučujem veľmi rada, pretože je tam veľmi pozitívna atmosféra. Tím IIC je veľmi šikovný a každý trimester pripravuje užitočné a lákavé kurzy pre študentov. Okrem didaktiky talianskeho jazyka a štúdia cudzích jazykov ma zaujímajú aj literatúra, film, cestovanie, história umenia, joga a dobré jedlo.

 

miso mala2
MICHAL
Kollár

Ciao tutti, som Michal, Mišo, Michele ako len chcete… Taliančina je môj život, študoval som na talianskom bilingválnom gymnáziu, neskôr Taliansky jazyk a literatúru na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského. Ešte som poriadne ani nedoštudoval univerzitu a už som bol naspäť na gymnáziu, kde sa z mojich učiteľov a vzorov stali kolegovia. V roku 2002 som sa tiež po prvýkrát postavil pred študentov Talianskeho kultúrneho inštitútu a odvtedy nie a nie prestať. Milujem Taliansko, jeho kultúru, temperament, dolce far niente a nadovšetko taliansku kuchyňu. Varenie je môj koníček a vášeň zároveň.

S učením talianskeho jazyka je to ako s mojím varením – je živelné a nikdy nie je rovnaké. Recept je atypický: niečo dobré som „odkukal“ od kolegov, pridal za hrsť svojho, dobre zamiešal s rôznymi extra aktivitami, okorenil mnohoročnými skúsenosťami. Servírujem na každej mojej hodine s úsmevom. Príďte vyskúšať aj vy, som si istý, že vám bude chutiť. Teším sa na vás.

 

 dsc3338
MATTEO
Sica

Narodil som sa v Salerne, prímorskom mestečku na juhu Talianska, neďaleko Capri. Študoval som cudzie jazyky a literatúru len pár kilometrov od Amalfitánskeho pobrežia, plného citrónovníkov. Niekoľko rokov som žil v Anglicku a študoval som filozofiu jazyka a lingvistiku na Univerzite v Kente. Po návrate do Ríma som absolvoval Master v komparastike moderných literatúr. Napísal som knihu, básne, piesne a potom som sa vydal na Slovensko v úlohe novinára na Talianskej ambasáde. Milujem aj umenie, pravidelne maľujem a vystavujem svoje diela, ktoré sa rovnako ako ja, často usmievajú. Okrem toho mám skúsenosti s dabingom, herectvom a reklamou v televízii. Vyučoval som anglický jazyk a kreatívne písanie na rôznych školách.

V súčasnosti vyučujem taliansky jazyk v niekoľkých kurzoch na milovanom Talianskom kultúrnom inštitúte. Je zdrojom obrovského množstva didaktických materiálov, autentickej talianskej atmosféry a jej výnimočnosť spočíva v profesionalite a uvoľnenosti.

 

enrica tiramisu horizont
ENRICA
Bartali

Pochádzam z Toskánska, domovom sa mi stala Catania, najradšej sa však považujem za obyvateľku tejto planéty a hoci som ešte neprebádala galaxie, žila som vo Volterre, v Boloni, Miláne, Katánii, Amsterdame, Londýne a teraz som tu! Vyštudovala som na Filozofickej fakulte Bolonskej univerzity a absolvovala som Master druhého stupňa z didaktiky taliančiny ako cudzieho jazyka na univerzite Tor Vergata v Ríme. Veľmi rada učím, pretože sa pritom vždy niečo nové dozviem aj ja a tak sa práca pre mňa stáva ustavičným objavovaním a obohacuje ma nielen z profesionálneho ale aj z ľudského hľadiska. Milujem prírodu, cestovanie, tanec a akúkoľvek formu umeleckého vyjadrenia. Oveľa radšej mám však krásu všetkého, čo nás obklopuje a nazýva sa v našom živote “umením”. V jazyku ma najviac zaujíma možnosť vyjadriť a vzbudzovať emócie. Preto milujem písanie básní a poviedok. Emócie ma najviac pútajú k plynutiu života a tiež k vyučovaniu. A emócia, ktorú zažívam, pri jazykových pokrokoch mojich študentov, je vždy veľmi mocná. V Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave učím už dva roky.

V inštitúte môžete vdychovať atmosféru Talianska, jeho kultúru, jedlo, výtvarné umenie, hudbu, módu, film, divadlo, literatúru. No vďaka všetkým vysoko kvalifikovaným kolegom tu môžete zakúsiť predovšetkým talianskeho ducha, to, akí sme a v neposlednom rade môžete počuť, ako rozprávame, ako sa vyjadrujeme. Počas našich hodín sa vietor, ktorý vanie od Dunaja, mieša s vetrom od Stredozemného mora a prináša nám pohyby, rytmy, zvuky a gramatiku talianskych slov a gest. Táto rieka sa vlieva do mora talianskeho jazyka. Do taliančiny ako živého jazyka, pulzujúceho a autentického, vo svojej najvyššej komunikačnej moci.

 

nicola mala2

NICOLA
Cardia

Po absolvovaní strednej školy v rodnom meste Messine som vyštudoval najprv slovanské jazyky a následne taliansky jazyk a literatúru na univerzite Ca Foscari v Benátkách. Pôsobil som ako lektor talianskeho jazyka od roku 1985 až do roku 1997 na univerzitách v Prahe, Bratislave, v Pécsi a Krakove. Od roku 1997 až do roku 2003 som učil taliansky jazyk na Pedagogickej fakulte v Bratislave a následne od roku 2003 až do roku 2009 na Filozofickej fakulte univerzity Komenius. V roku 2009 som získal na univerzite Komenius v Bratislave akademicky titul PhD. v oblasti jazykovedy. Od roku 2008 až doteraz učím taliančinu na Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Dlhé roky sa zanietene venujem didaktike talianskeho jazyka pre slovanských študentov na komparatívnej rovine. Kurzy prekladu, ktoré vediem nepretržite od ich vzniku v roku 2008 (jeden pre študentov začiatočníkov a druhý pre pokročilých), sú zamerané na preklad vybraných odborných textov zo slovenčiny do taliančiny s rôznym stupňom ťažkosti tak, aby študenti získali potrebnú znalosť odbornej terminológie bankovníctva, obchodno-ekonomického a právnického jazyka a zároveň sa oboznámili s hlavnými rozdielmi medzi slovenčinou a taliančinou, čo sa týka poradia slov vo vete.

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave predstavuje mimoriadne atraktívne a optimálne prostredie pre štúdium taliančiny, schopné splniť najrôznejšie požiadavky a očakávania širokého okruhu záujemcov o taliansky jazyk a kultúru na Slovensku.

 zuzkakor

ZUZANA
Korenčiaková

Od štúdia na vysokej škole UKF v Nitre som vnímala existenciu Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave a ako sa hovorí, keď na niečo často myslíte, tak si to pritiahnete. Nakoniec som mala česť stať sa súčasťou príjemného kolektívu tejto jedinečnej inštitúcie.

Prečo práve taliančina? Už v jedenástich som si zamilovala pesničky od legendárneho Erosa Ramazzottiho a Tiziana Ferra a so slovníčkom v ruke som sa snažila si prekladať ich piesne. Počas strednej školy som sa učila španielsky jazyk, avšak súbežne s ním som sa čoraz viac venovala samoštúdiu taliančiny, pretože v Taliansku som strávila každé leto ako čašníčka a celkovo som tam odpracovala 9 letných sezón. Keďže mi nestačil pocit, že sa taliansky dokážem dohovoriť, rozhodla som sa po strednej škole pre štúdium talianskeho a španielskeho jazyka. Taliančinu som začala vyčovať už počas vysokej školy vo viacerých jazykových školách.

Po ukončení štúdia na vysokej škole som pracovala ako lektorka talianskeho jazyka. Popri výučbe som v rámci voľného času pre študentov organizovala výmenný pobyt v Taliansku. Absolvovala som kurz používania nových technológii pri výučbe jazykov v Ríme. Pracovala som ako odborná asistentka talianskeho jazyka na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a takisto aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. S taliančinou som neustále v kontakte, či už kvôli práci, alebo aj rodine, ktorú mám v Taliansku.

 

tiziano mala2

TIZIANO
Vita

Narodil som sa a vyštudoval v meste Macerata, v regióne Marche, ale v Bratislave žijem už veľmi veľa rokov. Po príchode na Slovensko som začal učiť na rôznych školách a na univerzite. Vďaka tejto skúsenosti sa pre mňa učiteľské povolanie stalo záľubou, ktorá mi umožňuje byť v kontakte s mladými ľuďmi v škole a osobami rôzneho veku a zamerania v Inštitúte.

Je pre mňa veľkým zadosťučinením, keď sa mi podarí nadchnúť študentov pre taliansky jazyk a kultúru, keď sledujem ich pokroky, keď na hodinách vládne príjemná a uvoľnená atmosféra, keď dokážem naplniť očakávania mojich študentov. Tieto princípy považujem za základ našej práce.

Okrem jazykov patrí medzi moje záujmy futbal, hudba a zemepis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27