Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň B1.2

 

Úroveň B1.2

Rozsah kurzu:   48 hod. / 24 stretnutí po 90min

Učebnica: Nuovo espresso 3, lekcie 3 - 6. (Alma edizioni)
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 20%

Učebný plán: korešponduje s obsahom učiva 3. až 6. lekcie učebnice Nuovo espresso 3.

  • Made in Italy (popísať výrobok, objekt, určiť materiál, použitie a vlastnosti; spýtať sa na / potvrdiť úmysel, povedať príčinu, vyjadriť predpoklad, vyjadriť city a duševné stavy, obavy, podmienku; reklamovať, vyjadriť pochybnosť, ospravedlniť sa, obhájiť sa, dať vinu)
  • Parole, parole, parole (vyjadriť sa adkevátne používanému komunikačnému prostriedku; porovnať, vysvetliť, začať telefonický rozhovor, ponúknuť pomoc a ochotu, spýtať sa na niekoho, oznámiť problém, reprodukovať slová tretej osoby, reprodukovať správu od niekoho)
  • Invito alla lettura (porozprávať obsah knihy, vyjadriť záujem/nezáujem, preferenciu, poradiť, opýtať sa na význam a vysvetliť, ohodnotiť)
  • La famiglia cambia faccia (prejsť na novú tému otázkou, argumentovať, potvrdiť a žiadať o potvrdenie názoru, zdôvodňovať hypotézy, komentovať štatistiku, poukázať na dôsledky, presviedčať, poukázať na výhody a nevýhody)

    Gramatické aspekty: 
    Il congiuntivo passato; Ripasso del congiuntivo; La concordanza dei tempi e dei modi (I); Il suffisso – accio; A patto che, purché, a condizione che + congiuntivo; Gli avverbi in – mente; il congiuntivo imperfetto; Come se + congiuntivo; Il discorso indiretto; I verbi andare e venire nel discorso indiretto; La costruzione che io sappia; La concordazna dei tempi e dei modi; La forma passiva con essere e con venire; Il passato remoto; Il presente storico; Sebbene, nonostante, malgrado, benché + CONGIUNTIVO; anche se + INDICATIVO; comparativi e superlativi particolari; fare + infinito; la forma impersonale di un verbo riflessivo (ci si)


    Súvislosť s QCER: B1 - prelom

 


23