Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň A2.2

 

Úroveň A2.2

 

Rozsah kurzu: 48 hod. / 24 stretnutí po 90min 

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 5 - 8. (autori: Maria Balí, Giovanna Rizzo), Alma Edizioni
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 20%

Ciele: 

  • Porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa dotyčného bezprostredne dotýkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
  • Vedieť komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
  • Vedieť jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Učebný plán: korešponduje s obsahom 5. - 8. lekcie učebnice Nuovo espresso 2

  • Buon viaggio! (Rozprávať o návykoch pri cestovaní; vyjadriť potešenie s návrhom, údiv, nesúhlas, vedieť sa informovať, opýtať sa na dĺžku cesty, cenu)
  • A tavola! (vedieť poradiť, reagovať na sociálnych sieťach, vyjadriť svoje potreby, hovoriť o jedle a stravovacích zvyklostiach, opísať chuť, vyjadriť názor)
  • Come va? (informovať o zdravotných problémoch, opísať príznaky, poradiť ohľadom zdravia a športových aktivít, rozprávať o svojom vzťahu k športu, snažiť sa presvedčiť niekoho)
  • Egregio dottor... (hovoriť o budúcnosti, vyjadriť túžby a zámery, napísať žiadosť o zamestnanie, vedieť vyjadriť predpoklad, podmienku, vedieť hovoriť o práci a pomienkach práce)

Gramatické aspekty:

Nepravidelné formy množného čísla podstatných mien; Nepriamy rozkazovací spôsob (pri vykaní) zámená a rozkazovací spôsob; rozkazovací spôsob v jednotnom a množnom čísle ty/vy; zápor v rozkazovacom spôsobe; spojka se; porovnávacie formule prostredníctvom di a che; meglio a migliore; jednoduchý budúci čas; stare + gerundio; priame zámená jednoduchý minulý čas; quello e bello + podstatné meno; imperfektum a jednoduchý minulý čas; tranzitívne a netranzitívne použitie slovies  cominciare/iniziare/finire.

Porovnanie s QCER: A2 - prežitie                                                                                   


21