Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň A2.1.

 

Úroveň A2.1.

Rozsah kurzu: 24 lekcií/48 hod.

Učebnica: Nuovo espresso 2, lekcie 1-4
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 20%


Ciele: 

  • Vedieť predstaviť a opísať nejakú osobu; opísať ako dlho a akým spôsobom sa učím taliančinu; vedieť opísať svoje záujmy; vedieť vyjadriť názor a obhájiť si ho. Vedieť sa spýtať na cenu cestovných lístkov a spojenia; vedieť si zakúpiť lístok, vyjadriť želanie a poskytnúť radu zdvorilým spôsobom;Vedieť opísať oblečenie; vedieť rozprávať o udalostiach a životnom štýle v minulosti; vedieť porovnať správanie ľudí v minulosti a v súčasnosti.
  • Vedieť vyrozprávať nepríjemný zážitok, epizódy z vlastného života, za života nadobudnuté zvyky; vedieť rozprávať o svojich detských snoch; vedieť vyjadriť akú hudbu mám rád
  • vedieť určiť obľúbené a menej obľúbené aktivity a zdôvodniť svoj názor; vedieť opísať radostnú udalosť; vedieť opísať recept, potraviny, porozumieť receptu; vedieť rozprávať o rôznych životných štýloch a stravovacích návykoch

Učebný plán: korešponduje s témami lekcií 1.- 4. učebnice Nuovo espresso 2:

  • In giro per negozi (vedieť opísať a kúpiť oblečenie, vyjadriť pochybnosť, vkus a názor, vedieť poradiť, požiadať o radu, porovnať)
  • Quando ero piccola (rozprávať o svojich spomienkach, opísať zvykya situácie z minulosti, argumentovať v prospech a proti niečomu)
  • Un tipo interessante (opísať fyzický vzhľad osoby, rozrpávať o jej vlastnostiach, porovnať ľudí, analyzovať psychologickú stránku osoby, slušne poprosiť, urobiť návrh, dať radu, vyjdariť túžbu)
  • Ti va di venire? (prijať a zamietnuť pozvanie, urobiť protinávrh, zdôvodniť zamietnutie, dohodnúť stretnutie, telefonicky objednať lístok do divadla)


Gramatické aspekty:  sloveso piacere + neurčitok alebo podstatné meno; nepriame zámená, príslovka troppo, zámená questo/quello; imperatív 2. osoby singuláru;  zámená che a cui; sloveso farcela; podmieňovací spôsob; qualche; príslovky končiace na  -mente; formy a použitie imperfekta; porovnávanie - pravidelné formy; použitie jednoduchého minulého času a imperfekta; priame zámená v minulom čase; sloveso stare + gerundium;  absolútny superlatív; 

Porovnanie s QCER: A2 - prežitie


20