Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň A1.2

 

Úroveň A1.2

Rozsah kurzu: 48 hod. / 24 stretnutí po 90min

Učebnica: Nuovo espresso 1 (Alma Edizioni), lekcie 6 - 10.
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 20% 

Ciele:

  • Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
  • Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
  •  Vie jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

Učebný plán: korešponduje s obsahom lekcií 6 - 10 učebnice Nuovo espresso 1

  • "In giro per l'Italia"
  • "Andiamo in vacanza!"
  • "Sapori d'Italia"
  • "Vita quotidiana"
  • "La famiglia"

Gramatické aspekty:                          

Slovná zásoba: výrazy viažúce sa na každodenný život, vyjadrenie času - včera, minulý týždeň..., mesiace, dátum, blahoželanie, športy a voľnočasové aktivity, príslovky času a frekvencie, jedlá, farby, príslovky množstva; prídavné mená viažúce sa na opis obydlia, príslovky miesta, dopravné prostriedky, prídavné mená a výrazy viažúce sa na opis osoby, slovná zásoba viažúca sa na opis rodiny.

Gramatika: Passato prossimo - minulý čas, používanie pomocných slovies essere a avere; slovesá môcť a vedieť, zhoda podstatného a prídavného mena v množnom čísle, kontrakcia predložky a člena (dei, delle, degli...), osobné zámená viažúce sa na predmet;particella "ne", slovesá "essere" a "esserci", c'è, ci sono, slovesá prísť a chcieť, predložky in a su + určitý člen; privlastňovacie zámená, ukazovacie zámená "questo" a "quello"; neosobná forma "si, sloveso musieť, zámenné častice "ne", "ci". 

Porovnanie s QCER: A1 - prvý kontakt


19