Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Úroveň B1.3

 

Úroveň B1.3

Rozsah kurzu: 24 lekcií / 48 hod. (90 min.)

Učebnica: Nuovo espresso 3, lekcie 7-10. (Alma edizioni)
V kníhkupectve Oxford bookshop (Laurinská 9, Bratislava) si môžu študenti IIC zakúpiť učebnice so zľavou 15% na základe kupónu obdržaného v Inštitúte.

Učebný plán: korešponduje s obsahom učiva 7. - 10. lekcie učebnice Nuovo espresso 3.

  • Feste e regali (príslovka "mica", condizionale passato come futuro nel passato, periodo ipotetico del II tipo - possibilita)
  • Italiani nella storia (gerundio modale e temporale, prídavné mená končiace na -bile, 3a persona plurale in funzione impersonale, posizione dei pronomi con il gerundio)
  • Italia da scoprire (frase interrogativa indiretta, il discorso indiretto con frase principale al passato, prima che-, prima di-)
  • L'italiano oggi (forma passiva con andare, congiuntivo trapassato, periodo ipotetico del III tipo - nela passato, alcune espressioni avverbiali, il gerundio passato, l'infinito passato, dopo + infinito passato)

Gramatické aspekty : L’avverbio mica, Il condizionale passato come futuro nel passato, Il periodo ipotetico del II tipo – possibilità, Il gerundio modale e temporale, gli aggettivi in –bile, La terza persona plurale in funzione impersonale, La posizione dei pronomi con il gerundio, La frase interrogativa indiretta, Il discorso indiretto con frase principale al passato, prima che - prima di, La forma passiva con andare, Il congiuntivo trapassato, Il periodo ipotetico del III tipo – nel passato, alcune espressioni avverbiali, Il gerundio passato, L’infinito passato, Dopo + infinito passato

Súvislosť s QCER: B1 - fáza prelomu


1174