Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Corsi Per Stranieri

 

Corsi Per Stranieri

Kurzy talianskeho jazyka a kultúry, ktoré ponúkajú talianske univerzity:

Kurzy talianskeho jazyka, kultúry a ďalších disciplín, ktoré slúžia pre cudzincov:


Prezri si zoznam škôl, centier, akadémií, ktoré ponúkajú štúdium v rôznych odvetviach určené predovšetkým zahraničným študentom.

Môžeš hľadať kurzy podľa regiónov
a/alebo miest
a/alebo typu kurzov.
V sekcii typy kurzov sú heslá úmyselne všeobecné, ako napr. “Taliansky jazyk”, “Design”, “Hudba”, “Spev” a tie odkazujú na webovú stránku škôl, kde sa dajú nájsť všetky ponúkané podskupiny.

Ak hľadáš jazykové kurzy taliančiny, návšteva webových stránok tu označených centier ti umožní odlíšiť školy venujúce sa výlučne výučbe talianskeho jazyka pre cudzincov od tých, ktoré ponúkajú jazykové kurzy ako doplnenie iného štúdia, napr. umenie, móda, design, kuchyňa atď.

Záruku dôveryhodnosti na poli organizácie a kvality didaktických prístupov dávajú školy, ktoré na základe kontroly talianskeho Ministerstva školstva získali osvedčenie "Presa d’atto del MIUR"

Ak navštíviš webové stránky škôl, over si či sú súčasťou Asociácií, ktoré preberajú záštitu kvality nad ponúkanými službami e a slúžia na pomoc klientom:

s národnou pôsobnosťou:
ASILS (Associazione Scuole di Italiano come Lingua seconda) 
AIL (Accademia Italiana di Lingua)

ITALIAN IN ITALY (Associazione Nazionale di Scuole di lingua italiana)

s medzinárodnou pôsobnosťou:
FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations)
ALTO (Association of Language Travel Organisations)
IALC (International Association of Language Centres)
• TANDEM (International Network of Quality Language Institutes)
EAQUALS (The European Association for Quality Language Services)
IHWO (International House World Organisation)

Je dôležité zistiť či sú tieto školy  uznávané ako vzdelávacie inštitúcie a či majú oprávnenie vydávať Certifikáty o znalosti talianskeho jazyka.

U všetkých škôl, ktoré nemajú ani jednu z uvedených náležitostí odporúčame skontrolovať,
či sú na ich webovej stránke jasné a zrozumiteľné informácie o:
- ekonomických podmienkach ponúkaných kurzov (ceny, zálohy, vrátenie zálohovej platby v prípade zrušenia)
- mieste konania kurzov (budova, učebne, infraštruktúra, technická vybavenosť)
charakteristika ubytovania pre študentov (ceny a typ ubytovacích zariadení)
- učiteľoch (dosiahnuté vzdelanie, životopis)
- používaných didaktických materiáloch


31