Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Certifikáty

 

Certifikáty

Certifikáty z taliančiny sú osvedčenia, ktoré preukazujú stupeň komunikačných zručností v talianskom jazyku. Sú určené všetkým cudzím štátnym príslušníkom, talianskym občanom žijúcim v zahraničí (potomkom talianskych emigrantov) a zahraničným imigrantom v Taliansku.

Účasť na skúškach nie je podmienená výškou dosiahnutého vzdelania.

Aby mohli skúšky prebiehať prostredníctvom Talianskych kultúrnych inštitútov v zahraničí, talianske Ministerstvo zahraničných vecí podpísalo zmluvy s nasledujúcimi inštitúciami:

 

                 cils                                 testata logo perugia 0                                        logo roma3       logo plida                         
 Università per Stranieri
di Siena (CILS
 Università per Stranieri
di Perugia (CELI – CIC)
 Università degli Studi
Roma Tre (IT - ele.IT)
 Società Dante Alighieri (PLIDA)

 

  Università per Stranieri
di Siena
Università per Stranieri
di Perugia
Università degli Studi
di Roma
Tre Dante Alighieri
LIVELLO C2
Fáza
ovládania jazyka
 CILS Quattro-C2
CELI5 IT PLIDA C2
LIVELLO C1
Fáza produktivity
 CILS Tre-C1 CELI4 ------- PLIDA C1
LIVELLO B2
Fáza pokroku
 CILS Due B2 CELI3 ------- PLIDA B2
LIVELLO B1
Fáza prelomu
 CILS Uno B1
CELI2 ele.IT PLIDA B1
LIVELLO A2
Fáza "prežitia"
CILS A2 CELI1 ------ PLIDA A2
LIVELLO A1
Prvý kontakt
CILS A1 CELI1 ------- PLIDA A1

 

 


12