Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním OK

Letné intenzívne kurzy

 

Letné intenzívne kurzy

Letné intenzívne kurzy 

 

A1.1 - expresný kurz (Vacanze in Italia) - úplní začiatočníci

Termín: 22. júl - 1. august 2019
Dĺžka kurzu: 24 hod. (8 lekcií)
Kalendár: od pondelka do štvrtka

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30

Dĺžka lekcie: 3x45 min. 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 10. do 18. júla 2019
Vstupný test: -
Cena kurzu: 109 €
Učebný materiál: v réžii lektora
Počet študentov: 5 - 10

Ciele a učebný plán
 

 

A2/B1 - mierne pokročilí

Dĺžka kurzu:
8. júl – 1. august: 48 hod. (16 lekcií),
8. - 18. júl: 24 hod. (8 lekcií)
22. júl - 1. august: 24 hod. (8 lekcií)

Kalendár:
od pondelka do štvrtka

Časový harmonogram:
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min., 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 17. 6. 2019
Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165 € - 16 lekcií
                   109 € - 8 lekcií

Učebnica: rôzne didaktické materiály, v réžii lektora

Počet študentov: 6 - 12

Ciele:
- Porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa dotyčného bezprostredne dotýkajú (napr. základné informácie o ňom/nej, o rodine, nákupoch, miestopise a zamestnaní).
- Vedieť komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných témach.
- Vedieť jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.
- Rozumieť hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (input) týkajúcej sa bežných tém, s ktorými sa bežne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase, atď.
- Vedieť si poradiť vo väčšine situácií ktoré môžu nastať pri cestovaní do oblastí, kde sa týmto jazykom hovorí.
- Vedieť napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dotyčný dobre pozná, alebo ktoré ho osobne zaujímajú.
- Byť schopný opísať svoje zážitky a udalosti, sny nádeje a ciele a vedieť stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

 

B2 - pokročilí

Dĺžka kurzu:
8. júl – 1. august: 48 hod. (16 lekcií),
8. - 18. júl: 24 hod. (8 lekcií)
22. júl - 1. august: 24 hod. (8 lekcií)

Kalendár:
od pondelka do štvrtka

Časový harmonogram:
8:00 - 10:30
16:30 - 19:00

Dĺžka lekcie: 3x45 min., 15 min. prestávka

Obdobie zápisov: od 17. 6. 2019
Vstupný test: áno
Cena kurzu: 165 € - 16 lekcií
                   109 € - 8 lekcií

Učebnica: rôzne didaktické materiály, v réžii lektora

Počet študentov: 6 - 12

Ciele:
- Vedieť porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa tak konkrétnych ako abstraktných tém, vrátane odborne zameraných diskusií vo svojom odbore.
- Dokázať sa zúčastniť rozhovoru tak plynulo a spontánne tak, že je možné viesť bežný rozhovor s hovoriacimi v rodnom jazyku bez zvýšeného úsilia zo strany ktoréhokoľvek účastníka rozhovoru.
- Vedieť napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko, týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod a nevýhod rôznych možností.

 

 


25